O naší farmě

Rodinná farma je zaměřena na plemenný chov skotu Shorthorn  a chov ovcí. V současné době hospodaříme na 125 ha půdy, jedná se většinou o travní porosty. Naše farma se nachází v obci Ptenín v okrese Plzeň-jih. Na farmě jsme začali hospodařit v roce 2006 a od roku 2009 jsme zařazeni do systému ekologického zemědělství.

Ptenínský mlýn

Tvorba internetových obchodů a www stránek - Abcool